style_2

LDR
Szerkesztése: LDR mező kijelölése, majd Ctrl+F (vagy Szerkesztés / Űrlap megnyitása menüpont) és megadjuk az adatokat.

Nincs indikátor definiálva

00-04 Rekordhossz

05 Rekord állapota
a a leírási szint emelkedése / ideiglenes
c átemelt, javított vagy módosított
d törölt
n új
p prepublikációs szintről javított rekord
06 A dokumentum jellege (rekordtípus)
a nyomtatott nyelvi anyag
c nyomtatott zenemű (pl. kotta)
d kéziratos zenemű (pl. kotta)
e kartográfiai anyag (pl. térkép)
f kéziratos kartográfiai anyag (pl. térkép)
g audiovizuális anyag (kivetíthető médium)
i nem zenei hangzó anyag
j zenei hangzó anyag
k két-dimenziós nem kivetíthető grafika
m számítógép fájl
o készlet, vegyes dokumentum anyag (különleges oktató anyag is)
p vegyes anyag
r három-dimenziós alkotások vagy természeti tárgyak
t kéziratos nyelvi anyag
07 Bibliográfiai szint
a monografikus részdokumentum (monográfia része pl. tanulmány)
b periodikus jellegű részdokumentum (analitikus, periodika része pl. cikk)
c gyűjtemény (pl. konferencia csomag)
d alárendelt egység (kötet, részegység)
i integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal)
m monográfia
s időszaki (Figyelem! a rekord formátuma ebben az esetben: CR)
08 Felügyelet típusa
üres nem speciális
a archív
09 Karakterkódolás
üres MARC
a UCS/Unicode

10 Indikátor hossza: MARC21 rekordban ez mindig "2" (automatikusan generált)

11 Almezőazonosító hossza: MARC21 rekordban ez mindig "2" (automatikusan generált)

12-16Az adatok báziscíme: automatikusan generált

17 Leírási szint
üres teljes szint (teljes MARC rekord autopszia alapján)
1 teljes szint, autopszia nélkül (főleg retrokonverzió alkalmával)
2 egyszerűsített, autopszia nélkül (retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem jelen van,
besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak)
3 rövidített (minimum követelményeknél kevesebb adatot tartalmazhat, besorolási adatai vannak,
de nem feltétlenül aktuálisak)
4 alapszintű (minimum követelményeknek megfelelő rekord)
5 részleges, előzetes (még nem végleges rekord)
7 minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal)
8 CIP programban keletkezett leírás
u ismeretlen
z nem alkalmazható (a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma)
18 Használt katalogizálási rendszer/szabvány
üres nem ISBD
a AACR 2
c ISBD központozás nélkül
i ISBD központozással
n nem ISBD központozás nélkül
u ismeretlen
19 Rekordkapcsolat jelölése
üres Nem kapcsolódik a rekordhoz másik bibliográfiai rekord
a A tételcsoport rekordja
b Önálló címmel rendelkező rész
c Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető)