711 Rendezvény neve, melléktétel (ismételhető)
Első indikátor:
0 Fordított rendezvénynév (invertált formában)
1 Államhatalmi, államigazgatási név
2 Rendezvény neve (egyenes szórend)
Második indikátor:
üres nincs információ
2 analitikus tétel
Almezők:
$a A rendezvény neve, vagy közigazgatási név mint főtétel (nem ismételhető)
$c A rendezvény helye (nem ismételhető)
$d A rendezvény ideje (nem ismételhető)
$e Alárendelt egység (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb inforációk (nem ismételhető)
$h Hordozó, médium (nem ismételhető)
$i Kapcsolat információk (ismételhető)
$j Relációs kifejezés (nem ismételhető)
$k Formai alosztás (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$n A rendezvény részének száma (ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$q Rendezvény/gyűlés neve, ha közigazgatási székhely nevét követi (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (nem ismételhető)
$u Affiliáció (nem ismételhető)
$x ISSN (nem ismételhető)
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)
$4 Relációs kód, közreműködés jellege (nem ismételhető)
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőket kapcsoló sorozatszám (ismételhető)