710 Testületi név, melléktétel (ismételhető)
Első indikátor:
0 Fordított testületi név (invertált formában)
1 Államhatalmi, államigazgatási név
2 Állandó testület (egyenes szórend)
Második indikátor:
üres nincs információ
2 analitikus tétel
Almezők:
$a A testületi vagy közigazgatási név (nem ismételhető)
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)
$c A gyűlés helye (nem ismételhető)
$d A gyűlés/ az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)
$e Relációs kifejezés (a testület és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb információk (nem ismételhető)
$h Hordozó (nem ismételhető)
$i Kapcsolat információk (ismételhető)
$k Formai alcím (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető)
$n A gyűlés részének száma (ismételhető)
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (nem ismételhető)
$u Affiliáció (nem ismételhető)
$x ISSN (nem ismételhető)
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)
$4 Relációs kód, közreműködés jellege (ismételhető)
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőket kapcsoló sorozatszám (ismételhető)
Példák:
710 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest)
710 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest) $bAtommagkutató Intézet (Debrecen)
710 2# $aDebreceni Egyetem $bGyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)
710 2# $aKönnyűipari Műszaki Főiskola (Budapest) $bTudományos ülésszak $n3. $d1980 $cBudapest
710 1# $aMagyarország $bAlkotmánybíróság $4rend. $4közread.