008 Állandó hosszúságú adatelemek
Mező szerkesztése: 008-as mező kijelölése, majd Ctrl+F (vagy Szerkesztés / Űrlapmegnyitása menüpont) és megadjuk az adatokat.

Nincs indikátor definiálva

00-05 Az adatbázisba kerülés dátuma: automatikusan generált

06 Megjelenési év típusa
b Nincs megadott dátum; időszámításunk előtti dátum (####)
c Folyamatos megjelenési státuszú időszaki kiadvány (induló év és 9999) (ÉÉÉÉ; 9999)
(Figyelem! a rekord formátuma ebben az esetben: CR)
d Megszűnt időszaki kiadvány (induló és záró éve) (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
(Figyelem! a rekord formátuma ebben az esetben: CR)
e Részletezett dátum (ÉÉÉÉ HHNN)
i Gyűjtemény teljes megjelenési időintervalluma (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
k Gyűjtemény zömének megjelenési ideje (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
m Összetett megjelenési évek (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
n Ismeretlen dátum (uuuu uuuu)
p Terjesztés/kibocsátás és előállítás/felvétel éve,
ha eltérő (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
q Bizonytalan megjelenési év, legkorábbi-, illetve legkésőbbi lehetséges év
(ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
r Reprint és eredeti megjelenési év (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
s Ismert vagy feltételezett megjelenési év (ÉÉÉÉ)
t Kiadás éve és copyright éve (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)
u Ismeretlen státuszú periodikus kiadvány (ÉÉÉÉ uuuu vagy pl. ÉÉuu uuuu)
07-101. dátum 11-14 2. dátum (ha szükséges)
0-9 megjelenési dátum megadása arab számjegyekkel
üresdátum elem nem alkalmazható
u dátum elem teljes mértékben vagy részben ismeretlen
15-17Megjelenés, kiadás helye: 2 vagy 3 jegyű szabványos országkód (ISO 3166)
xx# nincs hely, ismeretlen hely vagy meghatározatlan
vp# különböző helyek esetén
18-21 Illusztrációk
üres nincs illusztráció
a illusztrációk
b térképek
c arcképek
d diagram, grafikon
e alaprajzok, tervrajzok
f táblák
g kotta
h hasonmás
i címer
j leszármazási táblák
k űrlapok
l minták
m hangfelvétel mellékletek
o fényképek
p kódexek festett díszítései
22 Célközönség, intellektuális szint
üres ismeretlen vagy nem specifikus
a kisgyermek irodalom - 6 év alatt
b általános iskolai irodalom
c kiskamasz irodalom
d ifjúsági irodalom
e felnőtt irodalom
f speciális, szakmai irodalom
g általános irodalom
h fiatal felnőtt irodalom
23 Forma
üres következők egyike sem
a mikrofilm
b mikrofiche
c mikroopaque
d nagy/öregbetűs
f Braille-írás
o online
q direkt elektronikus (közvetlenül elérhető, megfogható médiumon tárolva, pl. disc, szalag)
r szabványos betűnagyság
s elektronikus (használatához számítógép szükséges, pl. CD-ROM)
24-27 Tartalom
üres nem meghatározott a tartalom jellege
a összefoglaló, absztrakt (teljes tartalom)
b bibliográfiák
c katalógusok
d szótárak, glosszáriumok
e enciklopédiák
f kézikönyvek
g törvénycikk, jogi cikkek
i index (mutató) (teljes tartalom)
j szabadalmi dokumentumok
k diszkográfia
l törvény
m tézisek/disszertációk
n egy tárgykör irodalmi áttekintése
o könyvismertetés (szemle)
p programozott szövegek
q filmográfia
r címtár
s statisztika
t kutatási jelentés
u szabványok/specifikációk
v jogi esetek ismertetése
w jogi jelentések, elemzések
y évkönyv
z egyezmény, szerződés
2 offprint, különlenyomat
5 naptár
6 képregény, grafikus regény
28 Kormányzati kiadvány
üres nem közigazgatási kiadvány
a autonóm ill. fél autonóm szervezet kiadványa
c több helyszínű közigazgatási testület (multilocal) kiadványa
f föderális/nemzeti szintű közigazgatási testület kiadványa
i nemzetközi, kormányközi közigazgatási testület kiadványa
l helyi közigazgatási testület kiadványa
m több államot átfogó testület (multistate) kiadványa
o közigazgatási testület, meg nem határozott szint
s állami, provinciális, territoriális stb. szintű testület kiadványa
u eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-e
z egyéb
29 Konferencia kiadványa
0 nem konferencia kiadvány
1 konferencia kiadvány
30 Festschrift, jubileumi kiadvány
0 nem emlékkötet, nem jubileumi kiadvány, nem Festschrift
1 emlékkötet, jubileumi kiadvány, Festschrift
31 Mutató, index
0 nincs mutató (nem tartalmaz indexet a dokumentum)
1 van mutató (a dokumentum saját tartalmára vonatkozó index van a kiadványban)
32 Nincs definiálva
33 Műfaj
0 nem szépirodalom
1 szépirodalom
d Drámák
e Esszék
f Regények
h Humoreszk, szatíra
i Levelek
j Elbeszélések
m Kevert műfajok
p Költemények
s Beszédek
u Ismeretlen
34 Életrajz
üres nem életrajzzal kapcsolatos anyag
a önéletrajz
b egyéni életrajz
c közös életrajz (életrajzgyűjtemény)
d életrajzi információkat tartalmaz
35-37 Nyelv kódja: 2 vagy 3 jegyű szabványos nyelvkód (ISO 639)
### nincs információ
zxx nincs meghatározható nyelvi tartalom (pl. kép, komolyzene, programnyelv stb.)
mul 3-nál több nyelvű dokumentum, domináns nyelv nélkül
sgn jelbeszéd
und meghatározatlan
38 Módosított rekord
üres nem módosított
d adott dokumentum eredetijéről valamilyen információ kihagyva
o transzliterált, a katalóguscédula is transzliterált
r transzliterált, a katalóguscédula eredeti írásrendszerben
s rövidített
x hiányzó karakterek
39 Katalogizálás forrása
üres Nemzeti bibliográfiai intézmény (pl. OSZK, Library of Congress stb.)
c Közös katalogizálási program
d Egyéb (zömében ezt használjuk!)
u Ismeretlen