430 Lásd utaló egységesített cím (ismételhető)
Első indikátor:
üres Nincs definiálva
Második indikátor:
0-9 Kihagyandó karakterek száma
Almezők:
$a Egységesített cím (nem ismételhető)
$d Az egyezmény aláírásának dátuma (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb információk (ismételhető)
$h Médium (nem ismételhető)
$i Az egységesített cím és a mű kapcsolata (ismételhető)
$k Formai alcím (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$m A zenemű lejátszó eszköze (ismételhető)
$n A mű részének száma (ismételhető)
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$r Zenemű hangneme (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (nem ismételhető)
$v Formai alosztás (ismételhető)
$w Ellenőrző almező (0 Speciális kapcsolat, 1 Korlátozó utalás, 2 Korábbi névalak, 3 Hivatkozás megjelenítése)(nem ismételhető)
$x Általános alosztás (ismételhető)
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)
$4 Relációs kód (ismételhető)
$5 Az utalót alkalmazó intézmény (ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)