130 Egységesített cím, főtétel (nem ismételhető)
Első indikátor:
üres Nincs definiálva
Második indikátor:
0-9 Kihagyandó karakterek száma
Almezők:
$a Egységesített cím (nem ismételhető)
$d Egyezmény aláírásának dátuma (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb információk (nem ismételhető)
$h Hordozó (nem ismételhető)
$k Formai alcím (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$m A zenemű médiuma, lejátszó eszköze (ismételhető)
$n A mű részének száma (ismételhető)
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (nem ismételhető)
$v Formai alosztás (ismételhető)
$x Általános alosztás (ismételhető)
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)