110 Testületi név, főtétel (nem ismételhető)
Első indikátor:
0 Fordított testületi név (invertált formában)
1 Államhatalmi, államigazgatási név
2 Állandó testület (egyenes szórend)
Második indikátor:
üres Nincs definiálva
Almezők:
$a A testületi vagy közigazgatási név (székhely) (nem ismételhető)
$b A testület alárendelt egysége (székhely) (ismételhető)
$c A gyűlés/rendezvény helye (ismételhető)
$d A gyűlés/rendezvény ideje / egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)
$e Relációs kifejezés (a testület és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb információk (ismételhető)
$h Médium (nem ismételhető)
$k Formai alcím (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$m Zenemű lejátszó eszköze (ismételhető)
$n A gyűlés/rendezvény részének száma (ismételhető)
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (ismételhető)
$v Formai alosztás (ismételhető)
$x Általános alosztás (ismételhető)
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)
Példák:
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest)
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest) $bAtommagkutató Intézet (Debrecen)
110 2# $aDebreceni Egyetem $bGyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)
110 2# $aKönnyűipari Műszaki Főiskola (Budapest) $bTudományos ülésszak $n3. $d1980 $cBudapest