100 Személynév, főtétel (nem ismételhető)
Első indikátor:
0 Keresztnév
1 Vezetéknév
3 Családi név (Pl. Esterházy család)
Második indikátor:
üres Nincs definiálva
Almezők:
$a A személynév (nem ismételhető)
$b A személynév számeleme (nem ismételhető)
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)
$e Relációs kifejezés (a személynév és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)
$g Egyéb információk (ismételhető)
$h Médium, hordozó (nem ismételhető)
$j Szerzőségi viszonyt módosító adat (ismételhető)
$k Formai alcím (ismételhető)
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)
$m Zenemű lejátszó eszköze (ismételhető)
$n A mű részének száma (ismételhető)
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)
$p A mű részének címe (ismételhető)
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)
$r Zenemű hangneme (nem ismételhető)
$s Változat (nem ismételhető)
$t A mű címe (nem ismételhető)
$v Formai alosztás (ismételhető)
$x Általános alosztás (ismételhető)
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)